Profil - N-ewt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil
 Produkty:
- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
- Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení
- Revízie a kontroly elektrických strojov, prístrojov a bleskozvodov
- Revízie a kontroly elektrickej inštalácie v RD
- Revízie a kontroly bleskozvodov v RD
- Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Reklamné a marketingové služby
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky