Služby - N-ewt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby
 Produkty:
- Elektrické revízie v rodinných domoch a hospodárskych budovách
- Revízie bleskozvodov na stavebných objektoch
- Revízie priemyselných elektroinštalácií a rozvodových skríň do 1000V v nevýbušnom prostredí
- Pravidelné odborné prehliadky priemyselných elektroinštalácií
- Montáž elektrických zariadení do 1000V, nad 1000V, a v nevýbušnom prostredí
- Údržba a opravy elektrických zariadení do 1000V, nad 1000V, a v nevýbušnom prostredí
- Tvorba Web stránok na základe špecifických potrieb a požiadaviek zákazníkov
- Prenájom Web stránok a internetových domén pre zákazníkov
- Správa, dopĺňanie a modifikácie Web stránok zákazníkom

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky